meal

Ana sayfa » meal

31. Lokman Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:28+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

Mekke´de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine´de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 34 (otuzdört) âyettir. Hz. Lokman´ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır. 1- Elif, Lâm, Mîm. 2- Bunlar, o [...]

30. Rum Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:28+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

âyeti hariç, sûrenin tamamı Mekke´de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir. 1- Elif, Lâm, Mim. 2- Rumlar yenildi. [...]

29. Ankebût Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:28+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

Mekke´de nâzil olan bu sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. "Ankebût", örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıştır. 1- Elif, Lâm, Mîm. 2- İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece [...]

28. Kasas Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:29+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

Bu sûre Mekke´de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52 ilâ 55. âyetlerinin ise Medine´de nâzil olduğu rivayet edilmiştir. 88 (seksensekiz) âyettir. "Kasas", olaylar, hikâyeler demektir. İsmini 25. [...]

27. Neml Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:29+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

Bu sûre, Mekke´de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. "Neml" karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıştır. 1- Tâ, Sîn. Bunlar sana, Kur´ân´ın [...]

26. Şuarâ Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:29+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

Mekke´de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri (dört âyet), Medine´de nâzil olmuştur. "Şuarâ", şairler demektir; 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur´an´a [...]

25. Furkan Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:30+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

Bu sûre Mekke´de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine´de nâzil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 (yetmişyedi) âyettir. Sûre, adını ilk âyetinde geçen "el-furkan" kelimesinden alır. "Furkan", hakkı bâtıldan [...]

24. Nur Sûresi Meali

By |2014-09-23T18:36:45+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Genel, Kur'an-ı Kerim Meali|

64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine´de nâzil olmuştur. "Nûr âyeti" diye bilinen 35. âyette Allah´ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği için "Nûr sûresi" adını almıştır. 1- (İşte bu âyetler) [...]

23. Mü´minûn Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:30+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke´de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre "el-Mü´minûn" adını almıştır. Nitekim Abdullah b. Abbas´tan rivayet [...]

22. Hac Sûresi Meali

By |2018-06-28T22:28:31+03:00Salı, Eylül 23, 2014|Kur'an-ı Kerim Meali|

Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine´de, diğerleri Mekke´de nâzil olmuştur. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a.) [...]