Kurban Parası Yoksullara Tasadduk Edilebilir mi?

Kurban Parası Yoksullara Tasadduk Edilebilir  Mi? “Kurban alıp kesmek yerine, bu para fakirlere, yoksullara verilebilir mi?” Bu sualin cevabını, geliniz Fâtih devri kadı asker ve Şeyhülislamlarından, büyük âlim Molla Hüsrev (R.h) hazretlerinden alalım. O büyük zât,...