Kurbanın Kesilme Vakti

1. Kurban kesmenin vakti; eyyam-i nahr (Kurban kesme günleri) denilen Zilhiccenin on, on bir ve on ikinci günleridir. En iyi olanı, kurbanı zilhiccenin onuncu günü kesmektir. Bu günler, Kurban Bayramının ilk üç günü olduğuna göre, kurban bayramının ilk günü kesmenin...