Râbıtanın Kur’ân ve Hadisten Delilleri

“Allah’a ulaşmak için vesile arayınız.” (Mâide, 35). Bu ayette geçen “vesile”den maksat, râbıtadır. Râbıta değildir, denilse şöyle karşılık verilebilir. Ayetteki ifade geneldir. Vesile arama emri, en üstün ve faziletli vesile olan râbıtayı da içine alır. Râbıtadan ve...