Kur’an’da Hz. Musa – Hz. Hızır Kıssası

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa AS ile Hz. Hızır AS kıssası Kehf suresinde 60-82 ayetlerinde geçmektedir. 60- Ey Muhammed! Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: “İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim yahut senelerce gideceğim.”...