Küçük Silsile-i Şerif

Nebi, Sıddık u Selman, Kasım estü Caferi Tayfur Ki badez bul Hasan şud bu Aliyyü Yusuf est gencur Zi Abdülhâlik âmed Ârifü Mahmud râ behre Ki Zişan şud diyarı Mâverâunnehri kûhi Tur Ali, Baba, Külâlü Nakşibend estü Alâeddin Pes ez Yakubu Cerhi, Hâcei Ahrarı şud meşhur...