Kesilmeyen Kurbanın Kazası

Bir kimse kesmediği kurbanın kazasına niyet ederek kurban kesmiş olsa, kaza olmayıp nafile olur. Kesmemiş olduğu kurbanın kazası için orta kıymette bir koyun ve ya kıymeti tasadduk edilir. (Fetavil hindiye c.5 s.305). Bir kimse kurban kesme niyeti ile bir koyun alıp...