İsra ve Miraç Hadisesi

Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi...

17. İsrâ Sûresi Meali

Mekke´de nâzil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73 ilâ 80. âyetlerin Medine´de indiği rivayet edilmektedir. 111 (yüzonbir) âyettir. “İsrâ” kelimesi, geceleyin yürümek manasına gelir. Hz. Peygamber´in Mi´rac mucizesinin Mekke´den Kudüs´e kadar...