Hz. Kasım Bin Muhammed ( r.a)

İmam Kasım el-Fakih diye de anılır. Hz. Ebubekir’in torunu idi. Babasının adı: Muhammed Hem fakih, hem de arif. Tabiinin büyüklerinden. Medine’de zuhur eden en büyük yedi âlimden biri. Annesi, Yezd-i Cerdin kızı olduğundan dolayı, İmam-ı Kasım ile...