İhlas, Adap, Muhabbet

“Bâtın (sır) ashabı” denilen, içleri temiz kâmil insanlardan ve nebîlerden feyiz (bolluk, bereket) alabilmek, üç ana sebebe bağlıdır. Bunlar: İhlas, edep ve Allah’ın itaatkâr kullarına muhabbet beslemektir. “Bâtın (sır) ashabı” denilen, içleri temiz kâmil insanlardan...