Hz. Muhammed Bakibillah (k.s)

Hz. Muhammed Bakibillah (k.s)

Boyu orta, rengi kırmızı, sakalı az ve bazı yerleri beyaz idi. Her zaman uzlet ve riyazeti tercih ederdi. Az yer, az uyur, az konuşur, gece-gündüz Kur’an-ı kerim’le meşgul olurdu. Gençliğinde Afganistan’ın Kabil şehrinden Semerkant’a hicret etmişlerdir. İlme, Takvaya...

Hz. Seyyid Şeyh Muhammed Zahid (k.s)

Türkistanda yetişen büyük velilerden. İsmi Muhammed bin Burhaneddin’dir. Annesi Silsile-i aliyyenin büyüklerinden Yakub-i Çerhi hazretlerinin kızıdır. Zahid ve Kadı lakaplarıyla ve Semerkandi nisbetiyle bilinir. Asil ve ilim ehli bir aileye mensup olan Muhammed Zahid,...