Hz. Derviş Muhammed (k.s)

  Orta boylu, güzel yüzlü, buğday tenli, aksakallı idi. Azaları düzgün yapılı ve mütenasipti. Zahir ve batın ilimlerini bilen bir kâmil veli idi. Herkesin anlayacağı dilden konuşma özelliğine sahip idi. Kabiliyet ve yetenekleri ortaya çıkarıp geliştirmede...

Hz. Seyyid Şeyh Muhammed Zahid (k.s)

Türkistanda yetişen büyük velilerden. İsmi Muhammed bin Burhaneddin’dir. Annesi Silsile-i aliyyenin büyüklerinden Yakub-i Çerhi hazretlerinin kızıdır. Zahid ve Kadı lakaplarıyla ve Semerkandi nisbetiyle bilinir. Asil ve ilim ehli bir aileye mensup olan Muhammed Zahid,...