Hz. Mevlana Hâlid-i Bağdâdi (k.s)

Hz. Mevlana Hâlid-i Bağdâdi (k.s)

Hicrî (1192-1242), miladi (1769-1829),o zaman Osmanlı’nın Irak’ta Musul’a yakın Sehrizor’da doğdu. Künyesi:Hüseyin Oğlu Mevlâna Hâlid Ziyaüddin’dir. Nesepleri Hz.Osman Zinnureyn (r.a.)’e ulaşır. Anne tarafından nesebi de zamanının büyük velilerinden Pir Hızır’a...
Hz. Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s)

Hz. Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s)

Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s) hazretleri, 1745 yılında Hindistan’ın Pencab şehrinde doğdu. 1824’de Delhi’de vefat etti. Kabri Şâhcihân camii yakınındaki dergahında mürşidi Hz. Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s) hazretlerinin yanıbaşındadır. Babası, Abdullatif...
Hz. Seyyid Şemseddin Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s)

Hz. Seyyid Şemseddin Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s)

Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s) hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Seyyiddir. İsmi, Şemseddin Habibullah’tır. Babası Mirza Can’dır. Onun ismine izafeten Can-ı Canan denilmiştir. 1701 yılında doğdu. 1781’de şehid edildi. Ceddi, ileri gelen devlet...