Hz. Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s)

Hz. Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s)

Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s) hazretleri, 1745 yılında Hindistan’ın Pencab şehrinde doğdu. 1824’de Delhi’de vefat etti. Kabri Şâhcihân camii yakınındaki dergahında mürşidi Hz. Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s) hazretlerinin yanıbaşındadır. Babası, Abdullatif...
Hz. Seyyid Şemseddin Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s)

Hz. Seyyid Şemseddin Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s)

Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s) hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Seyyiddir. İsmi, Şemseddin Habibullah’tır. Babası Mirza Can’dır. Onun ismine izafeten Can-ı Canan denilmiştir. 1701 yılında doğdu. 1781’de şehid edildi. Ceddi, ileri gelen devlet...
Hz. Seyyid Nur Muhammed (k.s)

Hz. Seyyid Nur Muhammed (k.s)

Seyyid Nur Muhammed hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimiz (S.A.V.) e ulaşır. Türbesi, Hindistan’ın Delhi şehrindedir. Seyyid Nur Muhammed Bedâyuni hazretleri, ilmini ve feyzini İmam-ı Rabbani (k.s) hazretlerinin torunu,...