Hz. Şah-ı Nakşibend (k.s)

Ana sayfa » Hz. Şah-ı Nakşibend (k.s)

Kadir Gecesinin Önemi

By |2018-07-01T10:44:58+03:00Cuma, Temmuz 1, 2016|Genel|

İnsanların bugüne başvurması lazım. Bu kadir gecesinden hiç değilse sonraki kadir gecesine kadar Senin yasakladığın hiçbir fiili yapmıyacağım, işlemeyeceğim diyebilse insan. Ve böyle kendine süreler verebilse ve de bunu tatbik edebilse, inanın [...]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [1]

By |2018-06-28T22:27:27+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

A) Yükselme talebe bağlı olursa bir makamdan diğer makama, bir halden başka bir hale geçmeyi gerektirir. Terakki ise talebe bağlı olmadığından sûfi içerisinde bulunduğu makamda genişlik kazanır. B) İkinci fark şudur; ölüler [...]

Hz. Muhammed Bakibillah (k.s)

By |2018-07-08T12:14:22+03:00Pazar, Şubat 8, 2015|Silsile-i Şerif|

Boyu orta, rengi kırmızı, sakalı az ve bazı yerleri beyaz idi. Her zaman uzlet ve riyazeti tercih ederdi. Az yer, az uyur, az konuşur, gece-gündüz Kur’an-ı kerim’le meşgul olurdu. Gençliğinde Afganistan’ın Kabil [...]

Hz. Haceki Ubeydullah Ahrar (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Çarşamba, Şubat 4, 2015|Silsile-i Şerif|

Adı Ubeydullah bin Mahmud b. Şihabuddin'dir. Hicri 806 yılında Taşkent'in Bağistan köyünde dünyaya geldiler. 89 yıl yaşadılar. Annesinin nifas halinde bulunduğu müddet zarfında sütünü emmemiştir. Nifas müddeti bitip, gusül ettikten sonra sütünü emmeye başlamıştır. Hace [...]

Hz. Yakub El Çerhi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Salı, Şubat 3, 2015|Silsile-i Şerif|

Şah-ı Nakşibend hazretlerinin yetiştirdiklerinden, ondan sonra da Alaüddin Attar hazretlerine bağlanıp yükselenlerden. Gazneyn vilayetinin Çerh köyünde doğdu. Başlangıçta Herat' tan Mısır'a kadar uzun müddet dolaşıp ilim tahsil etti. Bazı kitaplar da yazmıştır: Allahü [...]

Hz. Hace Alauddin Attar (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Pazartesi, Şubat 2, 2015|Silsile-i Şerif|

Adı Muhammed bin Muhammed Buhârî, lakabı Alâeddîn'dir. Babası Muhammed-ül Buhara'nın üç oğlu vardı. En küçük oğlu Alâeddin'di. Babasının vefatından sonra Hoca Alâeddin mirastan hiç bir şey kabul etmiyor ve Buhara medreselerinden birinde ilim [...]

Hz. Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Pazar, Şubat 1, 2015|Silsile-i Şerif|

Hicrî 718 senesi Muharrem ayında dünyaya geldiler. Azizan lâkabiyle meşhur Hoca Ali Ramitenî Hazretlerinin vefatı 721 tarihinde olduğuna göre demek ki onun devrinde vücuda geldiler. Doğdukları ve defnedildikleri yer Ariflerin sarayı mânasında «Kasr-ı [...]

Hz. Seyyid Emir Külal (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Cumartesi, Ocak 31, 2015|Silsile-i Şerif|

Hoca Mehmed Baba Semmâsî Hazretlerinin en üstün halifesi ve biraz evvel kaydettiğimiz gibi, Altın Silsilenin kol başlarından olarak yürütücüsü. Doğdukları ve toprağa verildikleri yer, SUHARI köyü. Sanatları çömlekçilik. Külâl ismi, çömlekçi mânasına [...]

Hz. Muhammed Baba Semmasi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Cuma, Ocak 30, 2015|Silsile-i Şerif|

Ali Ramiteni' nin baş halifesi. Ramiten civarında -Semmas-isimli köyden. Şah-ı Nakşibendi evlatlığa kabul eden odur. Şahı Nakşibend henüz yeni dünyaya gelmiş iken, Baba Semmasi Hindevan Köşkü isimli köyün yanından geçmektedir. Gözlerini Şahı Nakşibendi'nin evine [...]