Hz. Seyyid Nur Muhammed (k.s)

Hz. Seyyid Nur Muhammed (k.s)

Seyyid Nur Muhammed hazretleri, evliyanın büyüklerindendir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimiz (S.A.V.) e ulaşır. Türbesi, Hindistan’ın Delhi şehrindedir. Seyyid Nur Muhammed Bedâyuni hazretleri, ilmini ve feyzini İmam-ı Rabbani (k.s) hazretlerinin torunu,...
Hz. Mevlana Muhammed Seyfeddin (k.s)

Hz. Mevlana Muhammed Seyfeddin (k.s)

Kutlu Torun Mevlânâ Muhammed Seyfeddin Fârûkî hazretleri… İlâhî irade ona neler hazırlamıştı neler!… O, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunuydu… O, Muhammed Ma‘sûm hazretlerinin oğluydu… O, kerim oğlu kerim bir zattı… O, azimliydi,...
Hz. Muhammed Masum Faruki (k.s)

Hz. Muhammed Masum Faruki (k.s)

Muhammed Masum Faruki (k.s) hazretleri, evliyanın meşhurlarındandır. İmam-ı Rabbani (k.s) hazretlerinin üçüncü oğludur. Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu. Daha 3 yaşında iken, kelime-i tevhid söylerdi. Kur’an-ı kerimi kısa zamanda ezberledi. 11 yaşında...