Hz. Abdurrahim Reyhan Erzincanî (k.s)

Hz. Abdurrahim Reyhan Erzincanî (k.s)

Dede Paşa (k.s) hazretleri, halifesi Abdurrahim Reyhan (k.s) hazretlerine hilafet görevini tevdi buyururken “Bu iş soy veraseti ile degil hal ve kemal veraseti ile olur, hizmet layıkını bulur ve buldu” diye ifade etmişlerdir. Ne mal iledir ne can iledir...
Hz. Musa Dede Bayburdi (Dede Paşa) (k.s)

Hz. Musa Dede Bayburdi (Dede Paşa) (k.s)

Bayburt’un Yazıbaşı Köyü’nden ve İzni Ağalar diye hanedanlıklarıyla tanınmış bir aileden. Baba ve ana cihetlerinin her ikisiyle de seyyidlerden Hanefi ve Türk soyundan. O zamanların âdeti gereğince nüfusa 5-6 sene sonra kaydettirilmiş ve küçük yaşlarında babasını...
Hz. Muhammed Beşir Sani-yil Erzincani (k.s)

Hz. Muhammed Beşir Sani-yil Erzincani (k.s)

  Erzincan’ın Küpesük Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi tam olarak tespit edilememiştir. Çocukluk yıllarında babası Keleriç (Karakaya) Köyü’ne naklederek buraya yerleşmişlerdir. Burada hocalık yapan Pir-i Sami Hazretleri tarafından okutulmuş ve medrese...