Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s)

Ana sayfa » Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s)

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

By |2018-06-28T22:27:26+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bu işlerden dolayı nisbetin etkisi ile şevkin artması görülmüyor. Halkın bizim sözlerimizi dinleyip İslâm’ın hükümlerine sarılmaları ne kadar güzel bir şeydir. Peygamber (a.s) 23 sene emek verdikten sonra kavmi arasında İslâm’ın bütün [...]

Hz. Seyyid Taha-yı Hakkâri (k.s)

By |2018-07-08T12:14:23+03:00Salı, Şubat 17, 2015|Silsile-i Şerif|

Seyyid Taha-yı Hakkâri hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Peygamber(S.A.V.) efendimizin neslinden olup Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin on birinci torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin halifelerindendir. 1853 yılında Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etti. Kabri [...]

Hz. Seyyid Abdullah Şemdini (k.s)

By |2018-07-08T12:14:23+03:00Pazartesi, Şubat 16, 2015|Silsile-i Şerif|

Seyyid Abdullah Şemdini hazretleri, Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin onuncu torunu ve Seyyid Taha-yı Hakkâri'nin amcasıdır. Şemdinli'de dünyaya gelen asil, temiz ve şerefli bir aileye mensup olan Seyyid Abdullah Şemdini, [...]

Hz. Mevlana Hâlid-i Bağdâdi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:23+03:00Pazar, Şubat 15, 2015|Silsile-i Şerif|

Hicrî (1192-1242), miladi (1769-1829),o zaman Osmanlı’nın Irak’ta Musul’a yakın Sehrizor’da doğdu. Künyesi:Hüseyin Oğlu Mevlâna Hâlid Ziyaüddin’dir. Nesepleri Hz.Osman Zinnureyn (r.a.)’e ulaşır. Anne tarafından nesebi de zamanının büyük velilerinden Pir Hızır’a ulaşmaktadır. Çok [...]

Hz. Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:22+03:00Cumartesi, Şubat 14, 2015|Silsile-i Şerif|

Seyyid Abdullah Dehlevi (k.s) hazretleri, 1745 yılında Hindistan'ın Pencab şehrinde doğdu. 1824’de Delhi'de vefat etti. Kabri Şâhcihân camii yakınındaki dergahında mürşidi Hz. Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s) hazretlerinin yanıbaşındadır. Babası, Abdullatif efendi âlim, salih [...]

Hz. Hacegi Emkengi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:22+03:00Cumartesi, Şubat 7, 2015|Silsile-i Şerif|

1512 (H.918) senesinde Buhârâ'nın îmkene kasabasında doğdu. 1599 (H.1008) senesinde İmkene'de vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Derviş Muhammed (k.s) hazretlerinin oğlu ve Muhammed Bâkîbillah (k.s) hazretlerinin hocasıdır. Zâhirî ve bâtını ilimleri babasmdan öğrendi. [...]