Tarikatlar Üzerinde Oynanan Oyunlar

Tarikatlar Üzerinde Oynanan Oyunlar

Ben bakıyorum tasavvuf kitaplarına tarikat kitaplarına bir çok kerametten bahsediliyor. bunlar öyle büyük kerametler var ki mucizeye yakın kerametler var. Kaldı ki bizim ülkemizde mucizeye bırakın keramete mucizeye de inanmayan birçok insan var. İşte bu insanların...

Kur’an’da Hz. Musa – Hz. Hızır Kıssası

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa AS ile Hz. Hızır AS kıssası Kehf suresinde 60-82 ayetlerinde geçmektedir. 60- Ey Muhammed! Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: “İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim yahut senelerce gideceğim.”...