EN SEVGİLİ ZEVCE

EN SEVGİLİ ZEVCE

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) Ve Ayise EN SEVGİLİ ZEVCE Âyise-i Sıddîka… Babası Sıddîk kendisi Sıddîka… Doğru, bağlı, doğrulayıcı ve bağlanan… Lâkabı da Humeyra… Hafif al karışık beyaz yüzlü kadın… Çocuk denilecek yaşta Kâinatın...
EN SEVGİLİ ZEVCE

EMİR VE YASAK

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) Yasak ŞARAP VE KUMAR Uhut muharebesinden sonra şarap ve kumar haram edildi. Allah Resulünün Medine’ye saadet getirdikleri hengâmede şarap içiliyor ve kumar oynanıyordu. Ve tabiî bu iki hâl, henüz hiçbir yasağı olmadığı hâlde bile...
EN SEVGİLİ ZEVCE

EN İNCE İMTİHAN

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) İŞİN BU TARAFI Ramazanda bir aksam… Fâtıma ve Ali iftarı bekliyorlar… Yemekleri, düğün ziyafetindekilerin pek azı… Kapı vuruluyor: — Kim o? — Bir fakir… Allah için bir şey! Bütün iftarlıklarını veriyorlar ve...
EN SEVGİLİ ZEVCE

ESİR AMCA

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) ZAFER Cebrail’i görmüşler ve beşareti almışlardır. Hazret-i Ömer: «— Ben, Allah Resulünün, zırhını giyip gölgelikten çıkarken okudukları âyeti, nazil olduğu zaman anlayamamıştım. O anda anladım ve haşyetle irkildim.» Mucize üstüne...
EN SEVGİLİ ZEVCE

HÜZÜN YILI

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) HÜZÜN YILI Deniz yükseliyor, fakat acı da beraber… Allah sevgilisini bütün insanî desteklerden ayırıyor. Ebu Talib’in arkasından, üç beş gün içinde, Hazret-i Hatice de vefat etti. Peygamberliklerinin onuncu yılı… Bu...