ALLAH KORKUSU

ALLAH KORKUSU

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) LEVHALAR Bir gün minimini Hazret-i Hasan, Mescitte, Allah’ın Sevgilisi secdedeyken omuzlarına bindi, öylece kaldılar ve küçüğü indirmediler. Bir gün de hutbelerinde, Mescide, minimininin de küçüğü. Hazret-i Hüseyin girdi....
ALLAH KORKUSU

EMİR VE YASAK

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) Yasak ŞARAP VE KUMAR Uhut muharebesinden sonra şarap ve kumar haram edildi. Allah Resulünün Medine’ye saadet getirdikleri hengâmede şarap içiliyor ve kumar oynanıyordu. Ve tabiî bu iki hâl, henüz hiçbir yasağı olmadığı hâlde bile...
ALLAH KORKUSU

EN İNCE İMTİHAN

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) İŞİN BU TARAFI Ramazanda bir aksam… Fâtıma ve Ali iftarı bekliyorlar… Yemekleri, düğün ziyafetindekilerin pek azı… Kapı vuruluyor: — Kim o? — Bir fakir… Allah için bir şey! Bütün iftarlıklarını veriyorlar ve...
ALLAH KORKUSU

ESİR AMCA

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) ZAFER Cebrail’i görmüşler ve beşareti almışlardır. Hazret-i Ömer: «— Ben, Allah Resulünün, zırhını giyip gölgelikten çıkarken okudukları âyeti, nazil olduğu zaman anlayamamıştım. O anda anladım ve haşyetle irkildim.» Mucize üstüne...
ALLAH KORKUSU

İLKLER

(Çöle ve Bütün Zaman ve Mekana) Memuriyet ve Usulü PEYGAMBER Son gelen emirle, Allah tarafından, Sevgilisinin, insanları Hak dinine davet etmek üzere memur edildiği açık… Artık vahiyler üst üste devamda… İlâhî memuriyet her ân kemâlde… Resuller...