Hz. Hacegi Emkengi (k.s)

Hz. Hacegi Emkengi (k.s)

1512 (H.918) senesinde Buhârâ’nın îmkene kasabasında doğdu. 1599 (H.1008) senesinde İmkene’de vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Derviş Muhammed (k.s) hazretlerinin oğlu ve Muhammed Bâkîbillah (k.s) hazretlerinin hocasıdır. Zâhirî ve bâtını ilimleri...

Hz. Derviş Muhammed (k.s)

  Orta boylu, güzel yüzlü, buğday tenli, aksakallı idi. Azaları düzgün yapılı ve mütenasipti. Zahir ve batın ilimlerini bilen bir kâmil veli idi. Herkesin anlayacağı dilden konuşma özelliğine sahip idi. Kabiliyet ve yetenekleri ortaya çıkarıp geliştirmede...