Hz. Arif Rivegeri (k.s)

Ana sayfa » Hz. Arif Rivegeri (k.s)

Hz. Hace Ali Ramitani (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Perşembe, Ocak 29, 2015|Silsile-i Şerif|

Orta boylu,yüzüde diğer azalarıda pek güzeldi. Fakrı seçmişti. Kumaş dokumacılığıyla hayatını kazanmıştı. Zahirde halk ile batında Hak ileydi. Manevi makamları yüksek olup birçok kerameti görülmüştür. Hace Mahmut Fağnevi hazretlerinin hizmetine girmiş, onun ihvanının umdesi [...]

Hz. Mahmud İncir Fagnevi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Çarşamba, Ocak 28, 2015|Silsile-i Şerif|

Orta boylu, beyaz tenli, güzel burunlu, geniş ağızlı, siyah sakallı, güzel yüzlü idi. Başına beyaz sarık sarardı. Kerametleri pek çoktu.Buhara’ya 3 fersah mesafede bulunan Fağne kasabasında doğdu. Maişetleri için dülgerlikle ve ticaretle [...]

Hz. Arif Rivegeri (k.s.)

By |2018-07-08T12:14:21+03:00Salı, Ocak 27, 2015|Silsile-i Şerif|

Orta boylu, ay yüzlü, büyük gözlü, kaşları ince ve hilal gibi idi. Rengi gül rengi idi. Vücudundan güzel koku yayılırdı. Türk velilerinin büyüklerinden olup, ilim, hilim (yumuşak huy), takva, riyazet ve ibadet [...]