Sırat-ı Müstakim – Muhammed Parisa

Aşağıdaki sözler Hacegan büyüklerinden Hace Muhammed Parisa (1348 – 1420)’nın Faslü’l Hitab adlı eserinin Sırat-ı Müstakim adlı bölümden alınmıştır. ( K.s.) Sırat-ı Müstakim, tevhid yolu ve Hak dinidir. Bu yol tekdir. Bütün peygamberlerin tek ve müşterek yolları...