6. En´am Sûresi Meali

En´âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine´de, diğerleri Mekke´de inmiştir. Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En´âm sûresi denmiştir. En´âm; koyun,...