7. A´râf Sûresi Meali

A´râf sûresi Mekke´de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A´râf´ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir. 1- Elif, lâm, mîm, sâd. 2- (Bu,) sana indirilen bir...