3. Al-i İmran Sûresi Meali

Medine´de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem´in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır. 1- Elif, Lâm Mîm, 2- Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur. 3-4- O, sana kendisinden...