Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-3

Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-3

Abdurrahmanı Tahi (k.s.) Hazretleri bir gün sohbet ediyordu. Sohbeti bittikten sonra, müridlerine dönerek; “Erzincan’lı Hocayı karşıdaki binanın damını loğlaması için gönderdim. Gidip bakın ne yapıyor?” demiş. Müridlerinden birkaç tanesi söz konusu...
Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-2

Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-2

Piri Sâmî (k.s.) Hazretleri Melik Şerif Köyü’ne gider. Köyde gezerken yeni bir konağın yapıldığını görür ve yanındakilere; “Burayı yaptıran kimdir?” diye sorar. Yanındakiler “Hacı Niyazi Efendi’dir” diye cevap verirler. Piri Sâmî...
Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-1

Muhammed Sami Erzincani Menkıbeler-1

Sâmî (k.s.) Hazretleriyle ilgili Erzincan merkezinde ve merkeze bağlı köylerde ilçe ve beldelerde birçok menkıbeler Hiılnlılmaktadır. Anlatılan bu menkıbeler babadan oğla, dededen (orunlara aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda...
Kırtıloğlu Dergâhı

Kırtıloğlu Dergâhı

Tahi (k.s.) Hazretleri’nden icazet alan Piri Sâmî (k.s.) Hazretleri Erzincan’da, dergâhını kurma kararı alır ve konuyu dedesine açar. Dedesi; “Allah yoluna tüm malım feda olsun sen insanlara hizmet etmek istiyorsun, arazimden bir bölümünü satarak...

SOHBETLER-1904- IV. KISIM

PİRİ SÂMÎ (k.s.) BUYURDU Kİ; Falan kimse bize haber göndermiş ki: “O senin şeyhin; benim himmetim var desin… Ben ona inanmıyorum. Eğer himmeti var ise, beni bu inkarcılıktan vazgeçirip kendisine cezbetsin (çeksin).” Biz dahi o haberi getiren adama...