Günlük Yazılar

Ana sayfa » Günlük Yazılar

Günlük girilen güncel yazılar

Hazret-i Zülkarneyn (A.S)

By |2018-06-28T22:28:49+00:00Salı, Eylül 16, 2014|Günlük Yazılar|

Peygamber veyâ veli. Kur'ân-ı kerimde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zükr edilmiştir. Asıl ismi İskender'dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes'in soyundandır. Peygamber olup olmadığı [...]

Bu Akşam Hindistan’da

By |2014-09-26T17:02:03+00:00Salı, Eylül 16, 2014|Günlük Yazılar|

Hz. Süleyman'ın sarayına kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayati bir mesele için Hz. Süleyman'la görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman (a.s) benzi sararmış, korkudan titreyen adama sorar: [...]

Râbıtanın Kur’ân ve Hadisten Delilleri

By |2014-09-26T17:03:11+00:00Salı, Eylül 16, 2014|Günlük Yazılar|

“Allah’a ulaşmak için vesile arayınız.” (Mâide, 35). Bu ayette geçen “vesile”den maksat, râbıtadır. Râbıta değildir, denilse şöyle karşılık verilebilir. Ayetteki ifade geneldir. Vesile arama emri, en üstün ve faziletli vesile olan râbıtayı [...]

İhlas, Adap, Muhabbet

By |2014-09-26T17:03:49+00:00Salı, Eylül 16, 2014|Günlük Yazılar|

“Bâtın (sır) ashabı” denilen, içleri temiz kâmil insanlardan ve nebîlerden feyiz (bolluk, bereket) alabilmek, üç ana sebebe bağlıdır. Bunlar: İhlas, edep ve Allah’ın itaatkâr kullarına muhabbet beslemektir. “Bâtın (sır) ashabı” denilen, içleri [...]

Seyr-i Sülûk

By |2018-06-28T22:29:05+00:00Salı, Eylül 16, 2014|Günlük Yazılar|

Allah yolunda bir mürşidin kılavuzluğunda yapılan yolculuk. Bu yolculuğa çıkmak için öncelikli şartlar vardır. Bunlar yerine getirilmeden yolculuk başlamış sayılmaz. Nakşibendi Tarikatı’nın Halidi koluna göre bu şartlar şunlardır: 1- Şeriat ve sünnete uymak [...]