SOHBETLER-1904- IV. KISIM

PİRİ SÂMÎ (k.s.) BUYURDU Kİ; Falan kimse bize haber göndermiş ki: “O senin şeyhin; benim himmetim var desin… Ben ona inanmıyorum. Eğer himmeti var ise, beni bu inkarcılıktan vazgeçirip kendisine cezbetsin (çeksin).” Biz dahi o haberi getiren adama...

SOHBETLER-1903- III.KISIM

PİRİ SÂMÎ (k.s.) HAZRETLERİ BUYURDU Kİ:  Tarikat vııslat’tır; yani Hâlık Teâlâ’ya (Yüce Yaratana) giden yoldur. Mürid, Yüce Yaratanı çağıra çağıra (dua ede ede) manevî kavuşma (vuslat) meydana gelir. Bir yolcu yürüye yürüye istediği yere gider. Adamlarını...

SOHBETLER-1912- II. KISIM

Piri Sâmî (k.s.) HAZRETLERİ BUYURDU Kİ; Bu tarik ( yol = tarikat), ahlâk yoludur. Pir Tahi (k.s.) I hazretleri buyurdular ki: Bizim yolumuz (tarikatımız) İŞAR ve INSİBAG’ DIR, (yani kardeşini ihtiyaç ve menfaatte nefsine tercih etmek ve birbirinin boyasıyla boyanmak,...