Aylık Arşivler: Ağustos 2015

Ana sayfa » Arşiv Ağustos 2015

İşaretler

By |2018-07-08T23:36:30+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

İÇİNDEKİLER 1)Şeyh Abdurrahmân-ı Tağî (k.s) Hayatı 2)Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s)'nin Mürşid'inin Yanındaki Durumu 3)Şeyh Abdurrahman-i Taği (k.s) Hazretlerinin Ailesi 4)Şeyh Abdurrahman-İ Taği'nin (K.S) Halifeleri 5)Abdurrahmân-ı Tâğî´nin (K.S) Vefatı 6)Abdurrahman-i Taği (k.s) Hz. Mürşidi [...]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [3]

By |2018-06-28T22:27:26+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bu işlerden dolayı nisbetin etkisi ile şevkin artması görülmüyor. Halkın bizim sözlerimizi dinleyip İslâm’ın hükümlerine sarılmaları ne kadar güzel bir şeydir. Peygamber (a.s) 23 sene emek verdikten sonra kavmi arasında İslâm’ın bütün [...]

Talep ve Yükselme Arasındaki Fark [1]

By |2018-06-28T22:27:27+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

A) Yükselme talebe bağlı olursa bir makamdan diğer makama, bir halden başka bir hale geçmeyi gerektirir. Terakki ise talebe bağlı olmadığından sûfi içerisinde bulunduğu makamda genişlik kazanır. B) İkinci fark şudur; ölüler [...]

Varlıktan Sıyrılmak

By |2015-08-14T04:36:20+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Abdurrahmân-i Tâğî (k.s) şöyle buyuruyor : Şah-ı Nakşibend (k.s) zamanında sûfiler bütün gayretleri ile amel işleyip, fayda temin etmeye, Allah’a kavuşmaya çalışırlardı. Bunların içinde Alâuddîn Attar 'ın (k.s) durumu ayrı idi. Yirmi [...]

Sufilerin Halleri

By |2015-08-14T04:35:41+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Sûfi bir halden başka bir hale geçince ikinci hali birinci halini inkar eder. Sohbet de böyle olmalıdır. Yani ikinci sohbet birinci sohbeti inkar etmelidir. Müridin ikinci bir sohbete katılmaktan gaye ve maksadı [...]

Hiddeti (Öfkeyi) Yenmek

By |2018-06-28T22:27:28+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Kulu Rabbisine yaklaştıran en güzel sıfat halim ve selimliktir. Rabbisinden kulu uzaklaştıran sıfat ise hiddet ve öfkedir. Hiddetlenmek imana zarar verir. Tarikata intisabdan gaye ve maksat kemâlat elde etmektir. Gavs´ul Azam´ın (k.s) [...]

Letaiflerin Eğitimi [2]

By |2018-06-28T22:27:28+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Bütün gayreti ile varlık duygusunu bırakmaya çalışsın. Bakınız, İmam-ı Şa´rani´nin (k.s) tabakatında bir kıssa naklediyor: Azizan´nın (k.s) âdetlerinden şöyle bir durum var idi: Bir müridi terakki ettirecekleri zaman onu "cariyeme sarkıntılık etti" [...]

Letaiflerin Eğitimi [1]

By |2018-06-28T22:27:29+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Abdurrahmân-i Tâğî (k.s) şöyle buyuruyor: -Cenab-ı Hakk (C.C), mahlukatı (âlem-i halk) yaratmadan önce, mutlak bir varlık idi. Âlem ise mutlak bir yokluk idi. Gerçi âlem Cenâb-ı Hakk´ın kadim ilminde var idi. Ama [...]

Niyet-Muhabbet-İrade

By |2018-06-28T22:27:29+03:00Cuma, Ağustos 14, 2015|İşaretler, Kitaplar|

Abdurrahmân-i Tâğî (k.s) Hz.leri şöyle buyurdu: Bir hadis-i şerifte; "Ameller niyetlere göredir." (Buhari, İman, 41. Müslim, İmaret, 155. Mace, Zühd, 26) denilmiştir. Onun için hiç bir şey niyetin yerini tutamaz. Mürid niyetini doğru [...]