Aylık Arşivler: Ocak 2015

Ana sayfa » Arşiv Ocak 2015

Hz. Seyyid Emir Külal (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+00:00Cumartesi, Ocak 31, 2015|Silsile-i Şerif|

Hoca Mehmed Baba Semmâsî Hazretlerinin en üstün halifesi ve biraz evvel kaydettiğimiz gibi, Altın Silsilenin kol başlarından olarak yürütücüsü. Doğdukları ve toprağa verildikleri yer, SUHARI köyü. Sanatları çömlekçilik. Külâl ismi, çömlekçi mânasına [...]

Hz. Muhammed Baba Semmasi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+00:00Cuma, Ocak 30, 2015|Silsile-i Şerif|

Ali Ramiteni' nin baş halifesi. Ramiten civarında -Semmas-isimli köyden. Şah-ı Nakşibendi evlatlığa kabul eden odur. Şahı Nakşibend henüz yeni dünyaya gelmiş iken, Baba Semmasi Hindevan Köşkü isimli köyün yanından geçmektedir. Gözlerini Şahı Nakşibendi'nin evine [...]

Hz. Hace Ali Ramitani (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+00:00Perşembe, Ocak 29, 2015|Silsile-i Şerif|

Orta boylu,yüzüde diğer azalarıda pek güzeldi. Fakrı seçmişti. Kumaş dokumacılığıyla hayatını kazanmıştı. Zahirde halk ile batında Hak ileydi. Manevi makamları yüksek olup birçok kerameti görülmüştür. Hace Mahmut Fağnevi hazretlerinin hizmetine girmiş, onun ihvanının umdesi [...]

Hz. Mahmud İncir Fagnevi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+00:00Çarşamba, Ocak 28, 2015|Silsile-i Şerif|

Orta boylu, beyaz tenli, güzel burunlu, geniş ağızlı, siyah sakallı, güzel yüzlü idi. Başına beyaz sarık sarardı. Kerametleri pek çoktu.Buhara’ya 3 fersah mesafede bulunan Fağne kasabasında doğdu. Maişetleri için dülgerlikle ve ticaretle [...]

Hz. Arif Rivegeri (k.s.)

By |2018-07-08T12:14:21+00:00Salı, Ocak 27, 2015|Silsile-i Şerif|

Orta boylu, ay yüzlü, büyük gözlü, kaşları ince ve hilal gibi idi. Rengi gül rengi idi. Vücudundan güzel koku yayılırdı. Türk velilerinin büyüklerinden olup, ilim, hilim (yumuşak huy), takva, riyazet ve ibadet [...]

Hz. Abdülhalik Gücdevani (k.s)

By |2018-07-08T12:14:21+00:00Pazartesi, Ocak 26, 2015|Silsile-i Şerif|

Boyu uzun, başı büyükçe, rengi beyaz, yüzü güzel idi. kaşları gür göğsü ve omuzları geniş idi. Anası, babası Malatya’dan Buhara’ya göç etmişlerdir. Haceganın büyüklerindendir. Pederleri Abdulcemil hazretleri Hızır Aleyhisselam ile görüşüp sohbet etmiş salih [...]

Hz. Yusuf-i Hemedani (k.s)

By |2018-07-08T12:14:20+00:00Pazar, Ocak 25, 2015|Silsile-i Şerif|

İsmi Yusuf bin Yakub Hemedani olup künyesi Ebu Yakub’dur. İmam-ı Azam Hazretlerinin neslinendir. 1048 senesinde Hemedan’da doğdu. 1140’da Herat’tan Merv’e giderken yolda vefat etti. Tasavvuf ilmini Ebu Ali Farmedi hazretlerinden öğrenip onun [...]

Hz. Ebu Ali Farimedi (k.s)

By |2018-07-08T12:14:20+00:00Cumartesi, Ocak 24, 2015|Silsile-i Şerif|

11. yüzyılda Horosan’da yetişen İslam alimi. Silsile-i aliyyenin yedinci halkası. İsmi, Fadl bin Muhammed’dir. Künyesi Ebu Ali’dir. Ebu Ali Farmedi diye meşhur olmuştur. 1042 senesinde doğdu.1085’te vefat etmiştir. Zamanındaki alimler arasında bir [...]

Hz. Ebul Hasan el-Harakani (k.s)

By |2018-07-08T12:14:20+00:00Cuma, Ocak 23, 2015|Silsile-i Şerif|

  Adı: Ali, Babası: Cafer. İnsanları Hakk’a davet eden silsile-i aliyyenin altıncısıdır. İsmi Ali bin Cafer, künyesi Ebul Hasan’dır. İran’ın Horosan bölgesindeki Bistam’ın bir kasabası olan Harakan’ da doğdu.1034 senesinde Kars’da vefat [...]

Hz. Beyazid-i Bistami (k.s.)

By |2018-07-08T12:10:28+00:00Cuma, Ocak 23, 2015|Silsile-i Şerif|

Bayezid onun künyesidir. Esas adı: Tayfur. Babasının adı: İsa. Hicri 188'de Bistam' da doğdu. Ali ve Adem isminde iki kardeşi olup, ikisi de züht ve takva ile süslenmiş ve tasavvuf yolunda idiler. [...]